HR Strength

Mrs. Usha Mishra (Principal Hindi Medium)

Mrs. Rachana Virmani (Principal Branch)

Mrs. Deepika Sharma (Principal English Medium)
Montenssori Senior Scondary Ajeetsaria Branch English Medium
Mrs Sunita Rathore Mrs Sangeeta Mishra Mrs Nirmala Sharma Mrs Neetu Kataria
Mrs Mamta Sharma Mrs Seema Ojha Mrs Sampati Sharma Ms Hansa Sindhi
Mrs Babita Sharma Mr Rajesh Gehlot Mrs Nirmala Sharma Ms Deepika Pandey
Mrs Antima Sharma Mrs Chand Sharma Ms Vinita Maharshi Ms Jayshree Pandey
Mrs Neelam Soni Mrs Kusumlata Ms Anita Sharma Ms Bulbul Prajapat
Mrs Kiran Sharma Mrs Geeta Sharma Mrs Sudha Sharma Mrs Vijaylaxmi Joshi
Mrs Shalini Gehlot Mrs Rekha Jalewal Ms Rukmani Joshi Mrs Manuja Sharma
Mrs Anita Sharma Mrs Jyoti Pareek Ms Radhika Joshi Ms Deepika Khemka
Mrs Laxmi Verma Ms Vinita Bhati Mrs Lalita Saini Ms Jyoti Chotia
Mrs Babita Sharma 2 Ms Nitesh Nandini Mrs Rachna Sain Ms Varsha Purohit
Ms Manju Sharma Mrs Priyanka Dixit Mrs Sarita Joshi Ms Dimple Verma
Ms Manisha Saini Mr Jagdish Gaur Mrs Saroj Sharma Mr Rahul Sharma
Ms Saroj Sharma Mr Vinay Beel Mrs Premlata Sharma Ms Mona Bhati
Ms Rekha Sain Mr Karan Singh Solanki Mrs Krishna Darji Mr Daulatram Sharma
Mrs Sangeeta Sharma Mr Jagdeep Dudi Mrs Sarika Arora Ms Tara Kulthia
Mrs Pooja Sharma Mr Kashmiri Lal Swami Mrs Rama Khairwal Ms Nikita Shyamsukha
Mr Mahesh Katthak Mrs Roopa Bhojak Mrs Arti Sharma Mrs Manisha Pachlangia
Mrs Sarita Gurjar Ms Nishant Nandini Mr Harish Bhati Ms Twinkle Verma
Mrs Sajjan Rajniwal Mrs Amita Mudgal Mr Rakesh Haritwal Mrs Ritmbra Dhanuka
Mrs Ratna Verma Mrs Asha Kanwar Mr Punit Kumar Mrs Swati Jangir
Mrs Priyanka Prajapat Mr Dinesh Prajapat Mr Mangaturam Panwar Ms Sneha Gaur
Mrs Neetu Verma Ms Yogita Gaur Mrs Chanda Devi Mrs Sunita Gurjar
Mr Mahendra Kumar Maru Mrs Baby Sharma Mrs Priyanka Devi Ms Meghna Verma
Mr Rishabh Sharma Mrs Santosh Sharma Mrs Priti Jangir
Mr Kamal Kumar Marothia Mr Parmeshwar Lal Saini Mrs Nutan Prajapat
Mr Chetan Prajapat Mr Ramdev Panwar Mr Rajesh Sharma
Mr Indrachand Panwar Mr Vikram Bhat Mrs Chetana Sharma
Ms Deepika Joshi
Mrs Komal Kataria
Mrs Uma Rawat
Mr Rakesh Bhat
Mrs Santosh Meena
Mrs Parmeshwari Devi
Mr Vinod Kumar Sharma
Mrs Radha Devi

मानव संसाधन शक्ति

Mrs. Usha Mishra (Principal Hindi Medium)

Mrs. Rachana Virmani (Principal Branch)

Mrs. Deepika Sharma (Principal English Medium)
Montenssori Senior Scondary Ajeetsaria Branch English Medium
Mrs Sunita Rathore Mrs Sangeeta Mishra Mrs Nirmala Sharma Mrs Neetu Kataria
Mrs Mamta Sharma Mrs Seema Ojha Mrs Sampati Sharma Ms Hansa Sindhi
Mrs Babita Sharma Mr Rajesh Gehlot Mrs Nirmala Sharma Ms Deepika Pandey
Mrs Antima Sharma Mrs Chand Sharma Ms Vinita Maharshi Ms Jayshree Pandey
Mrs Neelam Soni Mrs Kusumlata Ms Anita Sharma Ms Bulbul Prajapat
Mrs Kiran Sharma Mrs Geeta Sharma Mrs Sudha Sharma Mrs Vijaylaxmi Joshi
Mrs Shalini Gehlot Mrs Rekha Jalewal Ms Rukmani Joshi Mrs Manuja Sharma
Mrs Anita Sharma Mrs Jyoti Pareek Ms Radhika Joshi Ms Deepika Khemka
Mrs Laxmi Verma Ms Vinita Bhati Mrs Lalita Saini Ms Jyoti Chotia
Mrs Babita Sharma 2 Ms Nitesh Nandini Mrs Rachna Sain Ms Varsha Purohit
Ms Manju Sharma Mrs Priyanka Dixit Mrs Sarita Joshi Ms Dimple Verma
Ms Manisha Saini Mr Jagdish Gaur Mrs Saroj Sharma Mr Rahul Sharma
Ms Saroj Sharma Mr Vinay Beel Mrs Premlata Sharma Ms Mona Bhati
Ms Rekha Sain Mr Karan Singh Solanki Mrs Krishna Darji Mr Daulatram Sharma
Mrs Sangeeta Sharma Mr Jagdeep Dudi Mrs Sarika Arora Ms Tara Kulthia
Mrs Pooja Sharma Mr Kashmiri Lal Swami Mrs Rama Khairwal Ms Nikita Shyamsukha
Mr Mahesh Katthak Mrs Roopa Bhojak Mrs Arti Sharma Mrs Manisha Pachlangia
Mrs Sarita Gurjar Ms Nishant Nandini Mr Harish Bhati Ms Twinkle Verma
Mrs Sajjan Rajniwal Mrs Amita Mudgal Mr Rakesh Haritwal Mrs Ritmbra Dhanuka
Mrs Ratna Verma Mrs Asha Kanwar Mr Punit Kumar Mrs Swati Jangir
Mrs Priyanka Prajapat Mr Dinesh Prajapat Mr Mangaturam Panwar Ms Sneha Gaur
Mrs Neetu Verma Ms Yogita Gaur Mrs Chanda Devi Mrs Sunita Gurjar
Mr Mahendra Kumar Maru Mrs Baby Sharma Mrs Priyanka Devi Ms Meghna Verma
Mr Rishabh Sharma Mrs Santosh Sharma Mrs Priti Jangir
Mr Kamal Kumar Marothia Mr Parmeshwar Lal Saini Mrs Nutan Prajapat
Mr Chetan Prajapat Mr Ramdev Panwar Mr Rajesh Sharma
Mr Indrachand Panwar Mr Vikram Bhat Mrs Chetana Sharma
Ms Deepika Joshi
Mrs Komal Kataria
Mrs Uma Rawat
Mr Rakesh Bhat
Mrs Santosh Meena
Mrs Parmeshwari Devi
Mr Vinod Kumar Sharma
Mrs Radha Devi